ข่าวของมหาวิยาลัย

ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗...
อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวผู้บริหาร

ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ

ผศ.ดร.อุทัย ศิริภักดิ์ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร เข้าร่วมโครงการประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗...
อ่านเพิ่มเติม »